Yleisiä ohjeita

– Kurssimaksujen palautus ainoastaan lääkärintodistuksella.

– Jokaisen opiskelijan on huolehdittava mahdollisista vakuutuksista itse

– Koulutuksen kokonaistuntimäärästä voi olla poissaoloja ainoastaan 10%. Ylimenevät tunnit tulee korvata.
– Mikäli et ole peruuttanut kurssia viikkoa ennen sen alkamista, perimme koko kurssimaksun.

– Alussa allekirjoitamme sitoumuskaavakkeen, jossa molemmat osapuolet (oppilas ja opettajat) sitoutuvat suorittamaan koko kurssin aikataulun mukaisesti.

– Kurssimaksu tulee suorittaa viimeistään viikkoa ennen kurssia ostoskorin kautta.

– Opiskelijoiden tulee tietää ja ymmärtää velvollisuutensa pitää kaikki potilaita koskeva tieto ehdottoman luottamuksellisena. Heidän tulee tietää myös ne tilanteet, jolloin luottamuksellisia tietoja voidaan antaa kolmannelle osapuolelle.

– Työnohjauspäivät löytyvät ainoastaan ostoskorista

Ilmoittaudu akupunktio- tai cst- koulutukseen tästä kraniokoulu@gmail.com

Ota yhteyttä